01 520 38 50

Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev otrok, saj jim pomeni hkrati igralo in prevozno sredstvo. Kolo je poleg tega tudi eno najbolj okolju in zdravju prijaznih prevoznih sredstev in hkrati tudi prvo prevozno sredstvo, ki ga otrok lahko vozi sam.
Četrtošolci so že pričeli s teoretičnim usposabljanjem, komaj pa čakajo, da bodo svoje znanje in spretnosti preizkusili na poligonu.
Do takrat bo potrebno pridobiti še nekaj znanja in ga utrditi, dobro pa že vedo, da je varno kolo tehnično brezhibno, kar so pokazali tudi z likovnim izražanjem.
Izdelki so nastali v 4. a pod mentorstvom učiteljice Jerneje.

Dostopnost