01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Šolski sklad

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov, od katerih so štirje predstavniki staršev, ki jih imenuje svet staršev, in trije predstavniki šole.

S sredstvi šolskega sklada vsako leto poskrbimo za izboljšanje pogojev za vzgojno-izobraževalno delo, ki ga uspešno nadgrajujemo z nadstandardnim programom, del pridobljenih sredstev pa namenjamo tudi pomoči socialno ogroženim družinam.

Predstavniki staršev: Špela Krasko Gerbec, Inge Jug, Boštjan Brolih, Svetlana Simić Klobučarič.

Predstavniki delavcev: Mojca Kucler, Andreja Novak, Matevž Sušnik.

Ideje, kako pridobiti čimveč sredstev in za kaj nameniti porabo le-teh, lahko pošljete na: solski.sklad@osvodmat.si

Postopek pridobitve subvencije za socialno ogrožene družine:

Starši izpolnite Vlogo za uveljavljanje pravice do subvencije iz šolskega sklada in jo oddate v tajništvo šole v času podpisa pogodbe za ŽVN. Vlogo pregleda tričlanska komisija šole (šolski svetovalni delavki in knjigovodkinja), ki si pri dodelitvi višine subvencije pomagajo z vpogledom v uradne evidence o višini dodeljene subvencije za šolsko prehrano. O dodeljeni višini subvencije vas komisija obvesti s sklepom. Člani šolskega sklada nimajo vpogleda v osebne podatke prosilcev.

 

Dostopnost