01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Vpis v šolo

VPIS NOVINCEV
Vstop v  1. razred osnovne šole je obvezen za otroke, ki bodo v tekočem koledarskem letu dopolnili 6 let, torej za vse, rojene od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta.

Potek vpisa:

1.   Konec januarja oziroma začetek februarja organiziramo informativni sestanek za starše bodočih šolskih novincev.

2.   Sredi februarja (dva dni) je vpis v osnovno šolo (istočasno za vse osnovne šole v Ljubljani – razpis tudi v sredstvih javnega obveščanja).

3.    Starši so dolžni vpisati svojega otroka v osnovno šolo v okolišu, kjer prebivajo.

4.    Če ne stanujete v našem šolskem okolišu, pa želite, da otrok obiskuje našo šolo, vpišete otroka v matično osnovno šolo, k nam pa oddate vlogo staršev za prepis. Na osnovi oddane vloge se bomo posvetovali z matično šolo in vas obvestili o možnostih vpisa k nam. V primeru večjega števila vlog imajo prednost vpisa otroci, ki že imajo sorojence na naši šoli. Odločbo o vpisu v tem primeru prejmete do konca marca.

5.    Če menite, da vaš otrok še ni zrel za vstop v šolo, vpišete otroka v šolo in prosite za odložitev vpisa. Komisija (psiholog, otrokova vzgojiteljica, šolska zdravnica, šolska svetovalna delavka) sprejme odločitev o odložitvi šolanja.

6.   Začetek junija organiziramo druženje bodočih prvošolcev z učiteljicami in hkrati kratek roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev.

VPIS STAREJŠIH OTROK
Če se preselite v naš šolski okoliš ali želite zamenjati otrokovo osnovno šolo zaradi drugih razlogov, se oglasite pri šolski svetovalni delavki in oddajte vlogo za nadaljevanje šolanja na OŠ Vodmat. Vlogi priložite dokumentacijo o dosedanjem šolanju (fotokopija spričevala zadnjega končanega razreda). O vlogi odloča komisija za prepis na šoli. Za vpis med šolskim letom vas o odločitvi obvestimo najkasneje v roku 30 dni od prejema vloge, vloge za vpis z novim šolskim letom pa komisija obravnava začetek meseca julija.

VPIS TUJCEV
Če ste prijavljeni v našem šolskem okolišu oziroma želite, da vaš otrok nadaljuje šolanje na naši šoli iz drugih razlogov, se oglasite pri šolski svetovalni delavki in oddajte vlogo za nadaljevanje šolanja na OŠ Vodmat. Vlogi priložite spričevalo zadnjega končanega razreda.

Informacije za tujce/information for foreigners

Dostopnost