01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

IZDELAVA OKRASA ZA ZVEZDA PARK – LAMPIJON

REGIJSKI     koordinator/nosilec: Brigita Merše

Tudi v šolskem letu 2020/21 nameravamo sodelovati pri okrasitvi novoletne Ljubljane. Predvidoma bomo ustvarili »lampijon«, ki bo del okrasitve praznične Ljubljane. Natančnejša navodila oz. usmeritve, ki jih vključimo v lastne ideje dobimo praviloma v mesecu novembru.

K ustvarjanju bodo povabljeni vsi učenci PS, ki jih bo zanimalo. Po dosedanjih izkušnjah lahko predvidim intenzivno delo proti koncu novembra, saj mora biti izdelek gotov konec novembra ali v začetku decembra.

Pri izdelavi lampijona se učenci soočijo s skupinskim izdelovanjem izdelka večjega formata, pri katerem razmišljajo o celoviti podobi – uporaba materialov in konstrukcijska rešitev izdelka, ki mora zdržati zimske vremenske razmere, biti tehnično  in likovno (barve, sporočilo) kvalitetno izveden.

Projekt  Lampijon je kljub utečenosti vsako leto nov izziv, saj vedno sodelujemo z izvirno, novo idejo. Učenci sodelujejo z velikim navdušenjem in ustvarjalnostjo in delu namenijo veliko popoldanskih ur.

Projekt  bo sofinanciran s strani MOL (Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za izobraževanje), ki je tudi vsakoletni organizator.

Upam, da projekt uspešno izvedemo v skladu s priporočili Ministrstva in NIJZ glede na takratno epidemiološko situacijo.

Dostopnost