01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

V okviru karierne orientacije se šolska svetovalna delavka bolj intenzivno vključi v 8. razredu, ko učencem predstavi sistem šolanja in merila za vpis v srednjo šolo.
V 9. razredu se karierna orientacija nadaljuje s predstavitvijo rokovnika, reševanja vprašalnika o poklicni poti, predstavitvijo Razpisa za vpis in individualnimi razgovori z učenci in njihovimi starši. Za starše šolska svetovalna delavka izvede dva roditeljska sestanka, in sicer enega v mesecu novembru in drugega v mesecu februarju.
Za informacije v zvezi s karierno orientacijo se obrnite na Mojco Kucler, prof.soc.ped., mojca.kucler@osvodmat.si, 52 03 873, soba 64/I. nadstropje.

 

AKTUALNO za vpis za šolsko leto 2023/24:

 

 

Dodatne informacije:
MIZŠ
CIPS
mojaizbira.si

 

 

Dostopnost