01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

2PROJEKT TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – DAN SLOVENSKE HRANE  (ENODNEVNI PROJEKT) – DRŽAVNI (18. november 2022)

koordinator/nosilec: Cvetka Tomašić        

Tradicionalni slovenski zajtrk poteka vsak tretji petek v mesecu novembru. Na ta dan obeležujemo dan slovenske hrane. Takrat  učenci zajtrkujejo hrano iz lokalnega okolja in pozornost posvečajo vsebinam projekta.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati otroke in šolajočo mladino ter vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost:

– o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,

– o pomenu in prednostih lokalno pridelanih in predelanih živil domačega izvora,

– o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje,

– o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo ter

– o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

DEJAVNOSTI:

 • Učenci zaužijejo zdrav zajtrk in se pogovorijo o pomenu uživanja lokalno pridelane hrane
 • Dan dejavnosti na temo tradicionalna slovenska hrana ali priprava pogrinjkov, ali razstava sadja, priprava plakatov o zdravem zajtrku/pomenu rednega zajtrka/lokalni oskrbi s hrano v avli šole ali na displeju in/oz. spletni strani
 • Obisk čebelarja in/ali sadjarja in predstavitev dejavnosti …

ZAJTRK    19-tsz_znamka_sl-

Dostopnost