01 520 38 50

Cenik šolske prehrane za šol. l. 2023/24

Dopoldanska malica1,10 eur
Popoldanska malica1,05 eur
Kosilo učenci3,63 eur
Kosilo zaposleni4,40 eur
Cene ne vsebujejo DDV, ker šola ni zavezanec za plačilo DDV.
                  Cenik šolske prehrane je bil potrjen na 21. zaporedni (dopisni) seji sveta zavoda v šol. l. 2023/24, dne
                  27. 9. 2023.  Cenik velja od 1. 10. 2023 dalje.
                                                      
Dostopnost