01 520 38 50

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave. Z razdelitvami smo pričeli 1. septembra.

Dostopnost