01 520 38 50

Rolling, rolling,
eggs are rolling,
rolling down a grassy hill.
Spinning, whizzing,
quick and dizzy,
until they stop, completely still.

Hiding, hiding,
eggs are hiding,
hiding on a cloudy day,
waiting in their secret places,
for a child to come their way.

Prvošolci in nekaj drugošolcev so med poukom angleščine brskali med travnimi bilkami, v drevesnih duplinah in pod velikimi listi podrasti ter iskali pisana jajčka, ki jim jih je skril velikonočni zajec.

Najdena jajčka so si razdelili in bodo doma krasila praznično okrašeno mizo.

Happy Easter! / Vesele velikonočne praznike!

Dostopnost