01 520 38 50

Dan slovenske hrane- tradicionalni slovenski zajtrk v petek, 19. novembra

V petek, 19. novembra, bomo tudi na naši šoli ob začetku pouka izvedli že  11.Tradicionalni slovenski zajtrk pod sloganom »Zajtrk s sadjem – super dan!«.

Glavni namen dneva slovenske hrane je poudarjanje v Sloveniji pridelane hrane, ki se ji na ta dan nameni dodatno pozornost. Letošnje leto je tudi mednarodno leto sadja in zelenjave, zato gre poseben poudarek pomenu lokalne samooskrbe s sadjem in zelenjavo. Učenci bodo zaužili živila lokalnih pridelovalcev.

Projekt “Šolska shema” se nadaljuje tudi v letošnjem letu

 Osnovna šola Vodmat  sodeluje v projektu »Šolska shema«,

ki je ukrep Skupne kmetijske politike EU, kjer se otrokom v šoli

razdeljuje sadje in zelenjavo kot brezplačen dodatni obrok.

Skupaj z domačimi pridelovalci bomo poskrbeli, da  bodo učenci

vsak teden dobili obrok zdravega sadja in /ali zelenjave.

Z razdelitvami smo pričeli v sredo, 1. septembra 2021.

Starši, spodbudite svoje otroke k rednemu uživanju svežega sadja in zelenjave!

Koordinatorica projekta Cvetka Tomašić

 

Dostopnost